SmarTv - Elektronska Programska Košuljica

Od planiranja do realizacije!

Program namenjen televizijama za kontrolu i kreiranje programske šeme i automatsku reprodukciju na PlayOut servere.
Omogućava bolju organizaciju, uvid u formate i šeme, kao i sigurniji, brži i lakši proces objavljivanja programa.


Neke od osnovnih karakteristika ovog sistema su:
  • Planiranje programske šeme na mesečnom, nedeljnom i dnevnom nivou
  • Definisanje privilegija korisnicima sistema
  • Evidentiranje formata i automatsko objavljivanje na servere
  • Evidenciju aktera, glumaca, distributerskih kuća,...
  • Analizu programske košuljice sa poredjenjem planirane i realne šeme
  • Sinhronizaciju sa postojećim marketing rešenjima za planiranje i organizaciju reklamnog prostora u okviru programske šeme
  • Štampa izveštaja i analiza
  • Izvoz podataka u željenom formatu (web site, teletext, ...)

Aplikacija implementirana na RTV Pink i od decembra 2010. godine na Pink Si
hour vision blue Festina watches