Fusion™ - Back Office

Fusion™ - Back Office je osnovni program u našem sistemu. U njemu se definišu svi poslovni procesi koje će pratiti vaš svakodnevni rad, od definisanja magacina, partnera, vrsta dokumenata, preko artikala, korisnika i svih ostalih modula koje čine kompletnu celinu ugostiteljskog ili maloprodajnog objekta.

Neke od osnovnih funkcionalnosti ovog programa su:

 • Rad u mrežnom okruženju
 • Neograničen broj magacina
 • Neograničen broj operatera
 • Neograničen broj kasa
 • Vođenje robnih zaliha magacina (zaliha na stanju)
 • Rad sa partnerima (kupci, dobavljači, hotelski gosti, ...)
 • Rad sa artiklima (šifriranje, poreska stopa, usluge...)
 • Recepti (norme za utrošak)
 • Finansijsko i robno zaduženje partnera
 • Finansijske kartice komitenata i dobavljača
 • Fakturisanje u skladu sa PDV-om
 • Ulazni robni dokumenti (prijemnice)
 • Popis, otpis, interni prenos, ...
 • Plaćanje dobavljačima
 • Više cenovnika (sistem za formiranje cena)
 • Trenutno poslovanje (Online) u okviru jednog objekta
 • Kreiranje o organizovanje dokumenata po želji i potrebi
 • Izveštaji:
  • Dnevnik prometa ( različiti izveštaji o dnevnom prometu, po operaterima, načinima plaćanja, artiklima, ... )
  • Prodaja robe po računima ( pregled prodatih artikala i pruženih usluga u toku odredjenog dana ili perioda )
  • Utrošak robe po receptima za odredjen period
  • Dnevni obračun prometa robe za ugostiteljstvo( Knjiga šanka )
  • Stanje zaliha
  • Finansijski izveštaji sa grafikonima
  • Izveštaji ostvarene razlike u ceni, po grupama artikala i artiklima pojedinačno
  • Stornirani računi operatera i otvoreni stolovi

Fusion POS™

Fusion POS™ je modul maloprodaje. Brz i korisnički jednostavan program garantuje siguran i precizan rad operatera u maloprodaji.

Neke od osnovnih funkcionalnosti ovog programa su:

 • Automatska štampa na fiskalni i kuhinjski štampač
 • Više operatera ( logovanje tastaturom, karticom, touch memorijom i dr. )
 • Rad sa partnerima
 • Rad sa artiklima
 • Među računi ( otvoreni stolovi )
 • Prodaja na račun, gotovinu, kreditnu karticu i ček po fiskalnom zakonu
 • Prebacivanje računa sa stola na sto i sa operatera na operatera
 • Ubacivanje depozita u Fiskalni uređaj
 • Popusti
 • Mogućnost trenutnog skidanja sa zaliha recepata
 • X i Z izveštaji.
 • Zatvaranje operatera za smenu.
 • Touchscreen interfejs
 • Izveštaji
  • Promet za operatera
  • Promet po artiklima
  • Cenovnik
  • Presek stanja ( X- izveštaj )
  • Dnevni izveštaj ( Z- izveštaj )
  • PLU Traka ( izveštaj o prodaji po artiklima u toku jednog dana )
  • Periodični od datuma do datuma
  • Izveštaj o storniranju za operatere

Fusion Hotel™

Fusion Hotel™ - najnoviji proizvod u Fusion porodici obećava uspeh kao i njegovi prethodnici.
Hotelski softver, kompletno naslonjen na Fusion platformu, objedinjuje sve sto jednom hotelu treba za brzo i centralizovano vodjenje objekta, od recepcije, mini bara, restorana, welness-a, do analitike poslovanja koja će Vam pomoći da steknete najbolji uvid u svoje poslovanje.

Neke od osnovnih funkcionalnosti ovog programa su:

 • Evidentiranje rezervacija i boravaka
 • Definisanje hotelskih usluga i tarifa
 • Povezanost sa restoranskim softverom
 • Rad sa više cenovnika i perioda cena
 • Naplata pojedinačnih usluga unutar boravka / rezervacije
 • Kreiranje predračuna i avansnih računa ( potvrdjene rezervacije )
 • Maloprodaja / dodatne usluge
 • Grupne rezervacije
 • Prilagodjena štampa hotelskih računa, specifikacija i pratećih dokumenata
 • Izveštaji i statistike ( popunjenost kapaciteta, žurnal, izveštaji za kuhinju, ... )
 • Vodjenje evidencije hotelskih gostiju
 • Definisanje soba i blokova hotela
 • Podsetnici i napomene na boravku i u okviru recepcije
 • Izveštaji
  • Hotelski žurnal
  • Izveštaji za kuhinju ( obroci )
  • Dnevna zauzetost kapaciteta
  • Periodična iskorišćenost kapaciteta sa grafikonima